De rol van de school

voorlezen

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt van die wet is dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een school die het beste past bij hun onderwijsbehoeften. De school krijgt meer mogelijkheden om ieder kind de best passende combinatie van onderwijs en ondersteuning aan te bieden.

Zorgplicht

Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor ieder aangemeld kind. In de praktijk komt de zorgplicht er op neer, dat de school samen met de ouders en waar nodig met Kindkracht op zoek gaat naar de best denkbare passende school. Dat kan zijn de eigen school, een andere reguliere school of een speciale (basis)school.