Kindkracht steunt de de beweging “PO In actie”

Samen met alle schoolbesturen van Voorne Putten Rozenburg steunt het samenwerkingsverband de actie voor een eerlijke beloning en minder werkdruk voor leerkrachten. “PO In actie” (zie site www.poinactie.nl ) stimuleert leerkrachten zich uit te spreken over de standpunten. Zie het persbericht dat in de lokale bladen verschijnt.

- lees meer