Nieuws

Kleuterplein in Spijkenisse

Moet iedere vierjarige op een reguliere basisschool starten?

Op het eiland Voorne-Putten/Rozenburg werken alle basisscholen, de speciale basisscholen en het speciaal onderwijs aan passend onderwijs. Dit alles onder de paraplu van het samenwerkingsverband Kindkracht.
Zoals op andere plaatsen in Nederland wordt hier ook nagedacht over de ontwikkeling van de voorzieningen die nodig zijn om passend onderwijs vorm te geven.
Tijdens zo’n ontwikkelsessie werd de stelling “Moet iedere vierjarige op een reguliere basisschool starten” aan de orde gebracht. De overgrote meerderheid van de bevraagde directeuren en intern begeleiders gaf hier een negatief antwoord op. Iedere vierjarige moet op de meest passende plaats starten. Daar kwam de inbreng van de deelnemers op neer. Deze uitspraak roept direct de vraag op wat dan de meest passende plaats is. Hoe ziet zo’n plaats eruit? Welke professionals werken daar? Waar bevindt zich die plaats?

In de gemeente Nissewaard is gestart met een kleuterplein. In het gebouw van SBO de Tandem is een aparte unit ingericht als kleuterplein. Op dat plein is de SBO kleutergroep van de Tandem gevestigd naast de B&O groep van Horizon (behandeling & onderwijs) en de kleutergroep van SO De Watertoren / Kinderdagcentrum van Ipse de Bruggen.
Onder één dak is de expertise van de SBO, cluster 4, cluster 3 en het kinderdagcentrum aanwezig. Het kleuterplein wordt mede mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband Kindkracht.

In het verleden waren de muren tussen de verschillende voorzieningen van gewapend beton. De medewerkers konden niet flexibel ingezet worden omdat er sprake was van verschillende werkgevers, de kinderen konden niet makkelijk wisselen van voorziening omdat aan de kinderen ook de bekostiging vast zat. Of beter gezegd, de bekostiging zat vast aan de kinderen. Er werd voor de kinderen een route uitgestippeld en die werd tot het einde gevolgd.

Om zo’n route uit te stippelen moeten de professionals weten wat de onderwijsbehoeften, de cognitieve mogelijkheden, de belemmerende – en stimulerende factoren zijn van een kind. Kunnen professionals dit bepalen van zulke jonge kinderen? Is het überhaupt mogelijk om dit voor alle kinderen op zo’n leeftijd te bepalen? Het is zeker niet voor alle kinderen duidelijk te bepalen. De leerkrachten, de assistenten en de pedagogisch medewerkers werken dagelijks met de kinderen van deze drie groepen. Het ontwikkelen van strategieën, het uitvoeren van onderzoeken, het adviseren van professionals en ouders wordt uitgevoerd door orthopedagogen. De groepen worden verder ondersteund door logopedisten en fysiotherapeuten.

Op het kleuterplein wordt met diverse ogen door verschillende brillen naar jonge kinderen gekeken zonder direct een label te plakken. Na een afgesproken periode waarin gewerkt en gespeeld wordt en waarin de informatie van de verschillende medewerkers wordt meegewogen, kan er een deugdelijk advies voor het vervolgtraject gegeven worden.
Er wordt verder gewerkt aan het afbreken van de betonnen muren tussen de voorzieningen.

Een kleuterplein kan de meest passende plaats zijn voor een vierjarige om de onderwijscarrière te starten.

- terug