Nieuws

Nieuws uit de Impulsklas

Donderdag 9 november 2017:

De derde impulsochtend in Hellevoetsluis zit er al weer op! Wat vliegen die ochtenden voorbij. Voor zowel de middenbouw- als de bovenbouwgroep hebben de intakegesprekken plaats gevonden. De kinderen hebben met hulp van hun ouders en leerkrachten eigen doelen gesteld. Er is de eerste ochtenden veel aandacht geweest voor kennismaking met de groep.  Het resultaat mag er zijn: twee groepen met een fijne en veilige sfeer waarin kinderen en ouders zich prettig voelen! De leerkrachten zetten zich ook enthousiast in, dagelijks worden de doelen met de kinderen besproken. Ook hier zien we al mooi resultaat: sommige doelen zijn nu al behaald. Een mooie succeservaring, wat deze kinderen zo nodig hebben en verdienen!

Groet,

Gaby van Keulen- de Boer, Impulsklasbegeleider SWV Kindkracht

- terug