Nieuws

Samenwerking SWV PO en VO Voorne Putten Rozenburg

De twee Raden van Toezicht van het samenwerkingsverband VO VPR en samenwerkingsverband Kindkracht hebben, op een gezamenlijke bijeenkomst d.d. 18 juni 2019, de intentie uitgesproken om in de nabije toekomst intensief te gaan samenwerken.

Het doel hierbij is om gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan Passend Onderwijs in de regio. Voor kinderen en jongeren een doorgaand ondersteuningsaanbod realiseren als dat voor de ontwikkeling van de jongere belangrijk is.

Samen met de partners in de regio zorgen voor een sluitend ondersteuningsaanbod, op school, in het gezin.

Lees hier meer.

- terug