Medewerkers

Dennis Gerits – Bestuurder - 0181760900

Passend onderwijs is loskomen van denken in vast(geroeste) oplossingen/structuren. Passend onderwijs betekent voor mij dat elk kind het onderwijs krijgt waardoor hij/zij het maximale uit zichzelf haalt in een prettige en uitdagende leeromgeving. De ontwikkeling van het kind staat centraal en daar moet op maat een antwoord op gegeven worden. Vanuit Kindkracht ondersteunen we de scholen graag om het onderwijs voor alle kinderen steeds iets meer passend te maken.

Edith Zuidgeest – Kantoormanager - 0181760904

Expertise: administratieve duizendpoot. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Kindkracht op administratief gebied. Mijn passie binnen Kindkracht ligt in het zo perfect mogelijk organiseren van alle administratieve zaken, waardoor mijn collega’s zich kunnen focussen op andere zaken. Ik probeer ervoor te zorgen dat alles zo veel mogelijk op rolletjes loopt.

Linda Mol - Administratief medewerker - 0181760900

Mijn streven binnen Kindkracht is om alle administratieve zaken goed af te handelen zodat
alle collega’s zich volledig kunnen richten op hun eigen vakgebied. Mijn motto is dan ook om
alles zo soepel mogelijk te laten verlopen voor alle betrokken partijen.

Margriet Rietveld - Strategisch Adviseur - 0181748043

Passend onderwijs realiseer je niet alleen. Om kinderen alle kansen te geven om zich te kunnen ontwikkelen moet je vanuit het onderwijs samenwerken met ouders, andere (zorg)professionals, gemeente etc. Vanuit mijn gemeentelijke en bestuurskundige achtergrond versterk ik Kindkracht op beleidsmatig vlak. Ik wil bruggen slaan tussen het onderwijs, de gemeente en de zorgkant, want samen kunnen we meer betekenen voor onze kinderen.

Jaap van Schelven – Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760903

Mijn motto is: zoek de verbinding, denk in mogelijkheden en kansen. Vanuit mijn jarenlange ervaring binnen het basisonderwijs in allerlei rollen probeer ik binnen het samenwerkingsverband een bijdrage te leveren aan goed onderwijs dat past op de scholen in de regio. Dit zowel voor kinderen als voor leerkrachten als voor ouders in goede samenwerking met andere betrokkenen.

Jeannette Ruijters - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760902

Kinderen, ouders en leerkrachten willen gezien worden en met gerichte aandacht kun je een hoop bereiken. Ik ga ervan uit dat ieder mens uniek is en dat er soms unieke arrangementen nodig zijn om een kind in zijn kracht te zetten. Het is belangrijk dat de leerkracht, samen met het kind en ouders, de ruimte krijgt. Dat kan voor kinderen het verschil maken.
Ik denk graag mee over deze mogelijkheden.

Simone van Bodegom - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760905

Mijn interesse ligt bij het kind voor wie het leren niet zo vanzelfsprekend is. Mijn missie is samen met de leerkracht en het kind op vindtocht gaan kijkend vanuit kansen en mogelijkheden. Het kind is ervaringsdeskundige op het gebied van zijn eigen probleem, voor ieder probleem is een unieke oplossing!

Denise de Zanger - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760906

Ik ben van mening dat iedereen kan ontwikkelen en leren. Kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend gaat, hebben mijn interesse.
Door te zoeken in mogelijkheden en kansen met de daarbij op maat gemaakte begeleiding kan iedere school, leerkracht, ouder en leerling stappen maken in zijn of haar ontwikkeling.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik het team van het samenwerkingsverband mag ondersteunen om mij volledig in te zetten om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te creëren/vinden.

Angelique de Greef - Kindkracht specialist -0181748041

Als logopedist, leerkracht en intern begeleider binnen het speciaal basisonderwijs heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen die speciale zorg nodig hebben op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Ik zie het als mijn taak om samen met de ouders, leerkrachten en andere betrokkenen naar mogelijkheden te zoeken en kansen te creëren waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een optimale ontwikkeling van een kind. Want voor elk kind is zie ik een passende oplossing in het onderwijs.

Annette Ponte - Kindkracht specialist - 0181748047

Ik ben logopediste en lees- spellingsspecialist. Mijn passie is om kinderen die stagneren in hun ontwikkeling (weer) positieve leerervaringen op te laten doen. Mijn missie is om samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen en manieren om die zoveel mogelijk te benutten.

Ilze Wassink - Kindkracht specialist / trajectbegeleider - 0181748045

Als klein meisje wist ik het al ….. later als ik groot ben word ik kleuterjuf!
De afgelopen jaren heb ik mij als leerkracht, intern begeleider en dynamisch coach steeds verder ontwikkeld als specialist voor het jonge kind. Het is mijn missie om samen met alle betrokkenen die rond het kind staan het verschil te maken. Ik vind het belangrijk dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is waarin het kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Aan die boeiende en uitdagende zoektocht draag ik met heel veel plezier mijn steentje bij.

Mies Bakkeren - Kindkracht specialist - 0181748044

Als ambulant begeleider ben ik gespecialiseerd in problematiek binnen het speciaal basisonderwijs, NT2 en beeldcoaching. Ik heb ruime ervaring als leerkracht. Mijn uitdaging is om samen met de leerkracht en de leerling te zoeken naar mogelijkheden om de eigen kracht optimaal te benutten.

Onderstaande personen zijn op afroep voor trajectbegeleiding beschikbaar


Ed van Elswijk - Trajectbegeleider

"Special education is a service and not a place"; oftewel met alle betrokkenen puzzelen om een kind de kans te bieden zijn of haar mogelijkheden optimaal te benutten. Creativiteit en slagvaardigheid zijn daarbij voor mij een must.

Esther Haspels - Trajectbegeleider

Kinderen krijgen gelijke kansen als ze ongelijk onderwijs kunnen genieten. Met elkaar ontdekken hoe dat onderwijs er voor een uniek kind uit ziet en het helpen realiseren, daar ga ik voor. En als dat kind meer- of hoogbegaafd is, zet ik daar graag mijn specifieke expertise voor in.

Jos Geurts - Trajectbegeleider

Naast mijn werk als trajectbegeleider bij Kindkracht, houd ik mij o.a. ook bezig met: Seminarium voor Orthopedagogiek, coaching en begeleidingstrajecten. Hiervoor heb ik vele jaren als directeur in het SBO gewerkt. Ik ben afgestudeerd als Orthopedagoog en werk nog steeds met heel veel plezier in het onderwijs. In mijn werk heb ik ervaren hoe belangrijk een school voor kinderen kan zijn. De relatie met de leerkracht, zeker voor kinderen bij wie de zaken niet vanzelf gaan, is de kern van ons onderwijs.

Marja van Oudheusden - Trajectbegeleider

Mijn passie is om kinderen in hun kracht te zetten door hen een stem te geven. Ze weten zelf vaak heel goed wat hun probleem is, maar ook wat de oplossing is. Laten we niet in problemen, maar juist in oplossingen denken. We praten veel tegen kinderen en over kinderen, de uitdaging is om te praten met kinderen!

Sonja de Lange - Trajectbegeleider

Mensen – klein én groot – kunnen veel meer dan ze zelf denken. Vandaar mijn missie: versterken van eigen kracht en eigen regie bij kinderen, ouders en professionals. Daarbij heb je elkaar nodig om vooruit te komen. Dan is het belangrijk dat je met elkaar praat en samenwerkt. Graag ondersteun ik kinderen, ouders, leerkrachten, begeleiders, specialisten en leidinggevenden hierbij.