Medewerkers

Dennis Gerits – Bestuurder - 0181760900

Passend onderwijs is loskomen van denken in vast(geroeste) oplossingen/structuren. Passend onderwijs betekent voor mij dat elk kind het onderwijs krijgt waardoor hij/zij het maximale uit zichzelf haalt in een prettige en uitdagende leeromgeving. De ontwikkeling van het kind staat centraal en daar moet op maat een antwoord op gegeven worden. Vanuit Kindkracht ondersteunen we de scholen graag om het onderwijs voor alle kinderen steeds iets meer passend te maken.

Edith Zuidgeest – Kantoormanager - 0181760904

Expertise: administratieve duizendpoot. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Kindkracht op administratief gebied. Mijn passie binnen Kindkracht ligt in het zo perfect mogelijk organiseren van alle administratieve zaken, waardoor mijn collega’s zich kunnen focussen op andere zaken. Ik probeer ervoor te zorgen dat alles zo veel mogelijk op rolletjes loopt.

Linda Mol - Administratief medewerker - 0181760900

Mijn streven binnen Kindkracht is om alle administratieve zaken goed af te handelen zodat
alle collega’s zich volledig kunnen richten op hun eigen vakgebied. Mijn motto is dan ook om
alles zo soepel mogelijk te laten verlopen voor alle betrokken partijen.

Margriet Rietveld - Strategisch Adviseur - 0181748043

Passend onderwijs realiseer je niet alleen. Om kinderen alle kansen te geven om zich te kunnen ontwikkelen moet je vanuit het onderwijs samenwerken met ouders, andere (zorg)professionals, gemeente etc. Vanuit mijn gemeentelijke en bestuurskundige achtergrond versterk ik Kindkracht op beleidsmatig vlak. Ik wil bruggen slaan tussen het onderwijs, de gemeente en de zorgkant, want samen kunnen we meer betekenen voor onze kinderen.

Jaap van Schelven – Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760903

Mijn motto is: zoek de verbinding, denk in mogelijkheden en kansen. Vanuit mijn jarenlange ervaring binnen het basisonderwijs in allerlei rollen probeer ik binnen het samenwerkingsverband een bijdrage te leveren aan goed onderwijs dat past op de scholen in de regio. Dit zowel voor kinderen als voor leerkrachten als voor ouders in goede samenwerking met andere betrokkenen.

Jeannette Ruijters - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760902

Kinderen, ouders en leerkrachten willen gezien worden en met gerichte aandacht kun je een hoop bereiken. Ik ga ervan uit dat ieder mens uniek is en dat er soms unieke arrangementen nodig zijn om een kind in zijn kracht te zetten. Het is belangrijk dat de leerkracht, samen met het kind en ouders, de ruimte krijgt. Dat kan voor kinderen het verschil maken.
Ik denk graag mee over deze mogelijkheden.

Simone van Bodegom - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760905

Mijn interesse ligt bij het kind voor wie het leren niet zo vanzelfsprekend is. Mijn missie is samen met de leerkracht en het kind op vindtocht gaan kijkend vanuit kansen en mogelijkheden. Het kind is ervaringsdeskundige op het gebied van zijn eigen probleem, voor ieder probleem is een unieke oplossing!

Denise de Zanger - Onderwijskundig medewerker / trajectbegeleider - 0181760906

Ik ben van mening dat iedereen kan ontwikkelen en leren. Kinderen waarbij het leren niet vanzelfsprekend gaat, hebben mijn interesse.
Door te zoeken in mogelijkheden en kansen met de daarbij op maat gemaakte begeleiding kan iedere school, leerkracht, ouder en leerling stappen maken in zijn of haar ontwikkeling.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik het team van het samenwerkingsverband mag ondersteunen om mij volledig in te zetten om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te creëren/vinden.

Angelique de Greef - Kindkracht specialist -0181748041

Als logopedist, leerkracht en intern begeleider binnen het speciaal basisonderwijs heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen die speciale zorg nodig hebben op het gebied van leer- en gedragsproblemen. Ik zie het als mijn taak om samen met de ouders, leerkrachten en andere betrokkenen naar mogelijkheden te zoeken en kansen te creëren waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een optimale ontwikkeling van een kind. Want voor elk kind is zie ik een passende oplossing in het onderwijs.

Annette Ponte - Kindkracht specialist - 0181748047

Ik ben logopediste en lees- spellingsspecialist. Mijn passie is om kinderen die stagneren in hun ontwikkeling (weer) positieve leerervaringen op te laten doen. Mijn missie is om samen te zoeken naar mogelijkheden en kansen en manieren om die zoveel mogelijk te benutten.

Mies Bakkeren - Kindkracht specialist - 0181748044

Als ambulant begeleider ben ik gespecialiseerd in problematiek binnen het speciaal basisonderwijs, NT2 en beeldcoaching. Ik heb ruime ervaring als leerkracht. Mijn uitdaging is om samen met de leerkracht en de leerling te zoeken naar mogelijkheden om de eigen kracht optimaal te benutten.

Michelle Sterken - Langstraat - Kindkracht specialist - 0181748045

Ieder kind met zijn eigen talenten zien en binnen het onderwijs mogelijkheden zoeken om zich verder te ontwikkelen, dat is mijn missie. Als Kindkracht specialist jonge kind streef ik naar het bieden van een optimale, passende leeromgeving voor iedere leerling binnen het onderwijs. Door te observeren, mijn expertise te delen en goed samen te werken met leerkrachten, intern begeleiders, andere professionals en ouders hoop ik dit te bewerkstelligen. In deze zoektocht wil ik de leerkracht graag praktische tools bieden die de succeskans voor de leerling binnen het passend onderwijs vergroten!

Johanneke van Dijk - Orthopedagoog - 0181748051

Ieder kind heeft recht op een plek om te groeien en te leren. Ik vind het belangrijk dat een kind zich veilig en welkom voelt. Ik heb een ruime ervaring in het werken met jonge kinderen en autisme. Ik ben altijd op zoek naar waar gedrag van kinderen vandaan komt; wat wil een kind ons vertellen? Ik ga graag samen op zoek naar een passende aanpak en probeer daarbij steeds achter het gedrag van het kind te kijken. Zo hoop ik met elkaar de positieve leeromgeving te creëren die ieder kind verdient!

Lauretta Minderhout - Orthopedagoog/Schoolbegeleider - 0181748050

Passend onderwijs realiseren we samen. Voor mij betekent passend onderwijs dat elk kind een passende onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis heeft. Een verbindend netwerk om het kind heen zie ik als voorwaarde voor een kind om tot optimale ontwikkeling te komen. In mijn rol als schoolbegeleider zie ik het als mijn taak om één zo’n verbindende factor te zijn.

Judith Kesting - Schoolbegeleider - 0181748040

Als Orthopedagoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog binnen het speciaal onderwijs heb ik jarenlang ervaring opgedaan met kinderen waarvan de ontwikkeling een puzzel kan zijn. Ook nu, als schoolbegeleider voor het reguliere onderwijs, zie ik het als mijn taak om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van ieder kind. Samen met ouders en school denk ik dan ook graag in kansen en mogelijkheden, en hoop er op die manier voor te zorgen dat het kind weer in zijn/ haar kracht komt te staan!

Victoria van Dreumel - Schoolbegeleider - 0181748042

Ik heb voorheen gewerkt bij het schoolmaatschappelijk werk en hierna jarenlang ervaring opgedaan als psycholoog in het voortgezet onderwijs. In 2018 heb ik de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Ik zet mij graag in voor kinderen die net iets meer nodig lijken te hebben. Hoe mooi is het om met alle betrokkenen, waarbij ouders een hele belangrijke rol hebben, een passende oplossing te vinden om een kind te laten bloeien.