Organisatie

elkaar-helpen

Wie zijn we?

Wij zijn een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs in de regio Voorne Putten Rozenburg. De 60 scholen in deze regio, zowel regulier als speciaal (basis)onderwijs, werken samen om de juiste ondersteuning voor ieder kind te kunnen organiseren. Met elkaar vormen alle medewerkers op de scholen, de medewerkers op het kantoor en de schoolbesturen het samenwerkingsverband.

Wat doen we?

Wij helpen scholen om het beste uit het kind te halen. Zo voorzien we de scholen van geschikte middelen, het juiste advies, specifieke kennis en zorg in de vorm van ambulante begeleiding. Onze Kindkracht Specialisten zijn deskundigen die de leerkracht, ouders en het kind ondersteunen om te zorgen dat het goed gaat op school. Wij stimuleren de samenwerking tussen de verschillende scholen, zodat leerkrachten gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Op basis van vertrouwen werken we samen met het bestuur en de scholen aan een optimale ontwikkeling van ieder kind. Waarbij het belang van het kind altijd voorop staat!

Wie denken mee?

Ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad (de OPR). Deze raad denkt mee over het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de scholen. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Zie verder de pagina ‘medezeggenschap’ waarin een link naar het ondersteuningsplan.

De gezamenlijke schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in de deelnemersraad. Samen met de bestuurder en de Raad van Toezicht wordt nagedacht over het te voeren beleid en de financiƫn van het samenwerkingsverband.