Ondersteuning

over_kindkracht

Door de leerkracht(en) van uw kind wordt in samenwerking met de intern begeleider en externen, het best passende onderwijs gegeven. De school kan de hulp van Kindkracht inroepen om de leerkracht hierin te ondersteunen..

De juiste ondersteuning voor uw kind

Soms is het nodig een kind te bespreken met het SOT (schoolondersteuningsteam). De ouders worden dan uitgenodigd om samen met dit team te bekijken wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind de juiste ondersteuning krijgt. Een vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin maakt meestal deel uit van SOT.
Als er meer nodig is dan het SOT kan bieden wordt door de school Handelingsgericht Integraal Arrangeren gestart. In dit HIA-traject wordt door de school, ouders en externen samen met een trajectbegeleider vanuit Kindkracht in kaart gebracht wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Uitkomst van een HIA-traject kan een Onderwijs Jeugdhulparrangement (OJA) zijn op de eigen school of op een andere school binnen het samenwerkingsverband.